Toko Semarang

Indonesisch eten

Gedempte Zuiderdiep 119
9711 HE Groningen
telefoon: +31 (0)50 364 4262

2e locatie: Beckerweg 25

EST.
juli 2004