I M Karina

200328_divers_014

in de Folkingestraat

Woensdag 18 maart overleed straatkrantverkoopster Karina Hecker. Op Haar vaste stek op het hoekje Folkingestraat – Zuiderdiep bij het Joodse gedenkteken Het Portaal – een gesloten bronzen deur – liggen bloemen en hangt een kaart namens de medewerkers van de synagoge: “Lieve buurvrouw Karina, je hoorde bij ons en de hele Folkingestraat. We missen je (vr)olijke stem!’ In de etalage van Kunsthandel Richard ter Borg, Folkingestraat 33, kijkt Karina ons toe, een prachtige foto van kunstenaar Joram Krol.

Wednesday, March 18, street newspaper saleswoman Karina Hecker passed away. On her regular spot on the corner of Folkestraat – Zuiderdiep near the Jewish memorial Het Portaal – a closed bronze door – there’s a small memorial. Flowers, candles and a card hangs on the door on behalf of the employees of the synagogue: “Dear neighbor Karina, you belonged to us and the whole of Folkestraat. We miss your cheerful voice! ‘ In the shop window of the Richard Ter Borg Art Gallery, at Folkingestraat 33, Karina watches us, a beautiful photo by artist Joram Krol.