Fietslab’ bijzondere nieuwe locatie

Jort Lijzenga, Fietslab, Hereweg 1 Groningen

Op de locatie van voorheen rijwielhandel Glaude

Fietslab is de vintage bike specialist van Noord-Nederland en een fantastische winkel voor als je op zoek bent naar een bijzondere fiets. Na eerder gevestigd te zijn geweest aan de Paterswoldseweg en de laatste jaren een tikkeltje afgelegen aan de Travertijnstraat in Vinkhuizen, huist Fietslab sinds kort – 23 september 2022 – op een heel bijzondere en fraaie locatie met een markante rijwielhandel geschiedenis.  Het nieuwe adres dat Fietslab deelt met het hier al gevestigde Roegholt, is Hereweg 1 dat onderdeel uitmaakt van de zogenaamde Glaudé locatie, een beeldbepalend stuk stad, waartoe ook de panden Hereweg 3 en 5 behoren. De Glaudé panden zijn vernoemd naar rijwielhandelaar Glaudé, die er tussen 1933 en 1985 zijn fietsenwinkel had. Ook daarvoor – sinds 1920 – was er overigens al een rijwielhandel, namelijk die van Hendrik Weits. 

Rijwielhandelaar Eelke Glaudé werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gearresteerd en deelde een cel met de beroemde Groningse kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman in de laatste dagen van zijn leven in april 1945. Glaudés herinneringen aan deze dagen zette hij in 1957 op papier gezet en dit persoonlijke verhaal is jaren later in 2020 gepubliceerd onder de titel “Twee vogels in één beklemmende kooi” door uitgeverij Passage

De Glaudé panden die sinds 1989 in eigendom zijn van de gemeente Groningen zouden aanvankelijk worden gesloopt maar blijven gelukkig behouden zo werd vorig jaar besloten. Fun fact: ook Ni Hao zat op deze locatie (circa 1990) met een Chinees restaurant.


Fietslab is the vintage bike specialist in the Northern Netherlands and a fantastic shop if you are looking for a special bicycle. After having previously been located on the Paterswoldseweg and in recent years a bit remote on the Travertijnstraat in Vinkhuizen, Fietslab has recently – September 23, 2022 – been housed in a very special and beautiful location with a striking bicycle trade history. The new address that Fietslab shares with Roegholt, which is already established here, is Hereweg 1, which is part of the so-called Glaudé location, an iconic part of the city, which also includes the Hereweg 3 and 5 buildings. The Glaudé buildings are named after Glaudé bicycle dealer, which was established there between 1933 and 1985 with its bicycle shop. Even before that – since 1920 – there was already a bicycle shop, namely that of Hendrik Weits.

Bicycle dealer Eelke Glaudé was arrested at the end of the Second World War and shared a cell with the famous Groningen artist Hendrik Nicolaas Werkman in the last days of his life in April 1945. Glaudés  memories of these days he put on paper in 1957 and this personal The story was published years later in 2020 under the title “Two birds in one oppressive cage” by publishing house Passage.

The Glaudé buildings that have been owned by the municipality of Groningen since 1989 would initially be demolished, but luckily they will be preserved, as it was decided last year. Fun fact: Ni Hao also had a Chinese restaurant at this location (circa 1990).