Boutique Busquet met pensioen

Boutique Busquet, lederwaren, Zwanestraat 11 Groningen

Zwanestaat verliest tassenwinkel

1956 – 2023

Op 10 januari 1973 zag Boutique Busquet het levenslicht aan de Zwanestraat 11. De lederwaren specialist van eigenaar Jan-Bart Busquet is nog tot halverwege de maand geopend. Dan gaat hij met pensioen. De winkel, een echt familiebedrijf, werd opgericht in 1956 door Jan-Barts vader, de ‘oude meneer’ Busquet. Boutique Busquet begon destijds aan de Oude Boteringestraat 1 als winkel voor kunstnijverheid en later ook luxe (modische) artikelen. Nu is Marquand Department vrouwenmode op dit adres gevestigd. Het begrip ’boutique’ was destijds nieuw in Groningen. Het verwees naar de exclusiviteit van het aanbod, vaak mode en sieraden die in boutiques werden verkocht. De oude meneer Busquet was de eerste die de toen hippe benaming voor een chique zaak in de binnenstad introduceerde als benaming voor zijn winkeltje.

Le Cygne en Ugly Duck

De zaken gingen goed en meneer Busquet opende daarom in 1971 op steenworp afstand van zijn boutique een tweede winkel: Le Cygne (de zwaan, in het Frans) waar hij vooral tassen en sieraden aanbood. Het interieur ontwierp hij zelf en is nog deels in tact. Anderhalf jaar laten, op 10 januari 1973, werden beide winkels samengevoegd. De zaak aan de Oude Boteringestraat sloot en onder de oorspronkelijke naam Boutique Busquet ging de winkel verder aan de Zwanestraat 11. Eerst nog onder de oude meneer Busquet en later voortgezet door zijn zoon Jan-Bart die van zijn pensioen gaat genieten. Leuk weetje: de broer van de Jan-Bart Bouquet was de oprichter van Eetcafé Ugly Duck – geen zwaantje dit keer, maar een eend, dat nog steeds gevestigd is aan de Zwanestraat 28.

Wie de opvolger van de tassenwinkel aan de Zwanestraat is, is nog onbekend.

 

Busquet leather goods: 1956 – 2023

Boutique Busquet saw the light of day on 10 January 1973 at Zwanestraat 11. The leather goods specialist of owner Jan-Bart Busquet is still open until mid-month. Then he retires. The store, a true family business, was founded in 1956 by Jan-Barts father, the ‘old mister’ Busquet. At the time, Boutique Busquet started at Oude Boteringestraat 1 as a shop for arts and crafts and later also luxury (fashion) items. Marquand Department women’s fashion is now located at this address. The term ‘boutique’ was new in Groningen at the time. It referred to the exclusivity of the products on display. Often fashion and jewelery were sold in boutiques. Old Mr. Busquet was the first to introduce the then-fashionable name for an upscale downtown business as a name for his shop.

Swan and Duck

Business was booming and Mr. Busquet therefore opened a second shop in 1971, a stone’s throw from his boutique: Le Cygne (the swan, in French) where he mainly offered bags and jewellery. He designed the interior himself and it’s still partly intact today. A year and a half later, on January 10, 1973, both stores were merged. The business on the Oude Boteringestraat closed and under the original name Boutique Busquet the store continued at Zwanestraat 11. First under the old Mr. Busquet and later continued by his son Jan-Bart who will enjoy his retirement soon. Fun fact: the brother of the Jan-Bart Bouquet was the founder of Eetcafé Ugly Duck – not a swan this time, but a duck, which is still located at Zwanestraat 28.

Who is the successor to the bag shop at Zwanestraat? still unknown.